Els serveis ambientals o ecosistèmics són aquells serveis que resulten del propi funcionament dels ecosistemes i que són d’utilitat per al benestar de la societat. En són exemples la producció d’aigua neta, la formació de sòl, la regulació del clima per part dels boscos, la pol·linització, etc.

Malgrat que molts d’ells ens puguin passar per alt, els serveis ecosistèmics s’han de conservar perquè sustenten la nostra salut, la nostra economia i la nostra qualitat de vida. Quan això no succeeix, la seva degradació porta a perjudicis significatius en el benestar humà.

Així doncs, els serveis ecosistèmics són cada vegada més el centre de les polítiques nacionals i europees. S’utilitzen com a indicadors de la qualitat de la nostra interacció amb l’entorn. El següent pas és, per tant, situar els serveis ecosistèmics al centre de la presa de decisions i de les polítiques ambientals. Això ens permetrà tenir eines per identificar quines opcions de gestió ens ajuden a mitigar els efectes del canvi global, en optimitzen els beneficis socials, i ens eviten costos i riscos potencials per als ecosistemes i les societats.

 

  • Vulnerabilitat social i ecològica: Identifiquem els serveis ecosistèmics de les conques hidrogràfiques per poder establir mesures d’adaptació per incrementar la seva resiliència.
  • Definició, avaluació i cartografia d'indicadors biofísics: Mesurem les principals funcions i serveis ecosistèmics dels boscos, tant de provisió (bolets, aigua dolça), regulació (capacitat d'embornal de carboni dels boscos, regulació hídrica), culturals (turisme de natura) i de suport (biodiversitat). 
  • Predicció i models: Fem prediccions dels impactes i de l’adaptació dels serveis ecosistèmics al canvi global i als fenòmens climàtics extrems. Per fer-ho integrem models de canvis d’usos del sòl, forestals i de paisatge.
  • Teledetecció i SIG: Fem cartografia i seguiment en el temps i en l’espai d’indicadors de serveis ecosistèmics basats en dades de teledetecció (Landsat, MODIS, Sentinel, etc.)
  • Sinèrgies i compromisos: Analitzem les sinèrgies i compromisos entre els diferents serveis ecosistèmics tant en el territori (relacions espacials) com al llarg del temps (relacions temporals); així com les relacions entre fluxos de demanda i provisió de serveis. 
  • Microorganismes del sòl: Estudiem els serveis que ofereix els microorganismes del sòl, incloent-hi la regulació d'alguns cicles biogeoquímics terrestres com ara la retenció i alliberament de N i C. 
  • Ciència ciutadana: Desenvolupem indicadors de serveis ecosistèmics a partir de ciència ciutadana. Aquests projectes generen dades a gran escala, tant a partir de metodologies estandarditzades com d’observacions oportunistes. Els indicadors desenvolupats van des dels serveis de suport i regulació als serveis culturals.
  • Comunitats pol·linitzadores: Estudiem les comunitats de pol·linitzadors que ens proveeixen del servei de pol·linització. Analitzem la seva relació amb la producció de fruits i llavors tant en el medi natural com en els sistemes agrícoles.
  • Plagues: Estudiem la comunitat d’insectes que poden actuar com enemics naturals de plagues de fruiters. 

Responsables de la línia