Grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya que estudia de la interdependència entre la biogeodinàmica de la biogeosfera (transport, emmagatzematge i reactivitat de materials i energia relacionats amb els éssers vius) i les diferents formes en què es manifesta i distribueix la biodiversitat (gens, tipus biològics, espècies, comunitats, biomes). 

Els punts d’interès inclouen aspectes sobretot relacionats amb la dinàmica de canvi en la natura, com són per exemple: el transport de substàncies i dispersió d’organismes a llarga distància, els determinants dels processos de colonització i substitució d’espècies, els traçadors moleculars de processos ecològics, la connectivitat entre elements dels ecosistemes a escales diverses, l’estructura i dinàmica de xarxes tròfiques, la resiliència dels processos i resistència de l’estructura en els ecosistemes, els processos ontogènics, les escales característiques dels processos, els espectres de variabilitat, la importància relativa de la dinàmica interna respecte de la de contorn, i les restriccions i colls d’ampolla eco-evolutius, entre d’altres.

Membres del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB)

Enric Ballesteros Segarra, Lluis Camarero Galindo, Emilio Ortega Casamayor, Esperança Gacia Rassola, Eugènia Martí Roca, Mariàngels Puig García, Susana Pinedo Salazar, Joan Caliz Gelador, Xavier Triadó Margarit, Susana Bernal Berenguer, Jennifer Drummond, Marc Venturaller, Englantine Chappuis Ballvé, Esther Jordana Costa, Simone Mariani, Maria Elena Cefali, María García González, Maria Paola Satta, Xavier Torras Boldú, Tomàs Llorens Marès, Stephanie Merbt, Rudiger Ortíz Álvarez, Pau Giménez Grau, Carlos Palacín Lizarbe, Carlos , ivera Rondón, Marc Sala Faig, Eliot Bastias Alamo, Miquel Ribot Bermejo, Danilo Buñay Chicaiza, Alexandre Miró Pastor, Ibor Salas Saludas

Membres del Departament d’Ecologia (Universitat de Barcelona)

Marisol Felip Benach