935814664
Oficina: C5/1074

Estudio la resposta de les plantes i de la biota del sòl als canvis ambientals, inclosos aquells derivats del canvi global (per exemple, augment de les temperatures, règims de precipitació alterats, canvis en els usos del sòl), i com això pot afectar el funcionament dels ecosistemes. Gran part del meu treball s'ha centrat en els briòfits. Per exemple, he estudiat com la productivitat, el cicle del carboni i la diversitat de les comunitats de molses responen a règims de precipitació alterats, a incendis, o a canvis en la qualitat de l'aigua, i l'efecte d'aquests canvis en la biota de la briosfera (nematodes, àcars, col·lèmboles). Altres interessos inclouen l'efecte de la pèrdua de grups funcionals de plantes, l'augment de la severitat del foc, o actuacions de gestió (per exemple, l'aplicació de biochar) sobre el creixement i diversitat vegetal i l'intercanvi de gasos d'efecte hivernacle dels ecosistemes.

Al CREAF, com a part de l'equip d'investigació sobre Diversitat d'Ecosistemes i Macroecologia (https://elemdiv.netlify.app/), estudio la relació entre la composició elemental dels organismes i els seus trets funcionals, i com la composició elemental i la seva diversitat poden impulsar la productivitat i l'estabilitat en els ecosistemes.