935814679
Oficina: C5/1130

La meva recerca es centra en diversos aspectes evolutius i de conservació de la diversitat vegetal a la Conca Mediterrània. El grup en el que treballo actualment realitza estudis per comprendre com s’ha generat l’elevada diversitat de plantes en aquesta àrea i, de manera particular, intenta avaluar el paper relatiu dels diferents processos evolutius (seleció, deriva, flux gènic) en la divergència poblacional i la formació de noves espècies.

Per analitzar aquestes qüestions, el nostre grup estudia diversos tàxons amb àrees de distribució i cicles vitals contrastats, que inclouen tant relictes terciaris com endemismes de distribució restringida. Les aproximacions metodològiques integren estudis de la variació molecular neutra per determinar processos demogràfics, l’estudi de la base genètica de diversos trets funcionals combinant eines genòmiques i mètodes de genètica quantitativa, i l’anàlisi de la variabilitat demogràfica per a identificar els principals factors ecològics que influeixen sobre el funcionament i la persistència de les espècies estudiades.

Interessos

Evolució de la dispersió, Interaccions entre flux genètic i selecció natural, Relació entre dinàmica microevolutiva i especiació

Interaccions entre la dinàmica demogràfica i evolutiva de poblacions i metapoblacions vegetals, Determinació del impacte dels processos històrics i ecològics sobre la diversificació vegetal a la Mediterrània, Conseqüències de l’estructuració espacial de les poblacions i dels gradients ambientals sobre la capacitat d’adaptació local a més de l’extinció i l’especiació