Soc doctor en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona. Des de 2014 soc científic titular del CSIC i realitzo la meva recerca al CREAF. Soc investigador associat al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i a l’Institut Català d’Ornitologia (ICO). He desenvolupat recerca en institucions liders a Espanya, Finlàndia, Canada, Austràlia, els Estat Units i França i he estat editor associat de les revistes Diversity & Distributions, Ibis i Nature Conservation.

El canvi global es una combinació de ràpids canvis ambientals que tenen lloc a una escala global i que impliquen amenaces significatives, tant per les societats humanes com pels sistemes ecològics. La comprensió i la predicció dels impactes dels diferents components del canvi global –com el canvi climàtic, els canvis en els usos del sòl i les seves interaccions– sobre les comunitats ecològiques són actualment un dels majors reptes als que la ciència s’ha d’enfrontar.

L’aproximació que prenem jo i el meu grup intenta cobrir aquest repte en sistemes terrestres agroforestals i es fonamenta en la integración de diferentes aproximacions que van des de la modelització ecològica, estadística, del paisatge i de les espècies a la teledetecció. La identificació de les causes ambientals que han determinat canvis passats en els patrons de biodiversitat (abandonament de la terra, fragmentació, canvi climàtic, intensificación agrícola i canvis en els règims de pertorbacions com els incendis) permet la calibració i el desenvolupament de models que poden anticipar les posibles respostes dels sistemes ecològics als incerts canvis ambientals del futur.

Des de l'abril de 2024 sóc membre de la Scenarios and models task force de l'IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services).

Interessos

Ciència de la ciutadania, Modelització del paisatge, Teoria de les decisions, Ornitologia

Biologia del canvi global, Ecologia del paisatge del Mediterrani, Monitoreig de la biodiversitat i desenvolupament d’indicadors, Desenvolupament de models de distribució d’espècies i la seva aplicació, Priorització en biologia de la conservació