935814838
Oficina: C5b/062

Doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona (1995) i màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1998). Sóc catedràtic d’Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, on imparteixo docència des de 2006. Sóc director del CREAF des de l'any 2019, centre del qual ja assumia responsabilitats de sots director prèviament. La meva carrera científica comença al CREAF l'any 1997 com a tècnic de recerca. Sóc membre del consell d’administració de la xarxa europea de centres de recerca especialitzats en biodiversitat Alternet i des de juny de 2022 sóc membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).

He intervingut a més de 150 publicacions científiques, incloent articles en revistes SCI i en altres publicacions, així com capítols de llibres. He dirigit 10 tesis doctorals i he coordinat o participat en més de 30 projectes i 40 contractes de recerca. M'interessa especialment la transferència de resultats de la recerca científica a la gestió, mitjançant projectes específics amb les administracions públiques. Entre d'altres, he contribuit a desenvolupar eines específiques, com ara la Base de dades de les espècies exòtiques de Catalunya i el Mapa de cobertes del sòl de Barcelona.

La meva recerca se centra en l'ecologia del paisatge, especialment en les relacions de la seva estructura i dinàmica amb la riquesa i la composició de la biodiversitat, així com en l'aplicació d'aquests resultats a la planificació territorial. També treballo en l'ecologia de les invasions biològiques i, en concret, en analitzar la capacitat invasora de les espècies i el risc d'invasió de territoris i hàbitats. Coordino diverses bases de dades de biodiversitat i sèries de cartografia històrica del territori de Catalunya.

 

Interessos

Invasion risk, Extinction debt, Immigration credit, landscape ecology

Landscape ecology, Land use planning, Ecology of invasions

Information systems and databases, Digital cartography, Digital mapping