938451282 - 1920
Oficina: C5b/-118

Després d’una etapa en el camp de l’oceanografia, la meva activitat investigadora s’ha centrat en l’estudi de l’ecologia i conservació de les papallones diürnes. Des de 1994 he coordinat el Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS), una xarxa de seguiment de la biodiversitat que compta amb més d’un centenar d’estacions repartides per Catalunya, Andorra i les Balears, on anualment es recullen dades estandarditzades sobre l’abundància setmanal de les comunitats de papallones. El CBMS es coordina des del Museu de Granollers-Ciències Naturals, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Aquesta base de dades l’utilitzo per estudiar els patrons de diversitat i les respostes de les papallones mediterrànies al canvi global. Altres línies prioritàries de la meva recerca són l’estudi de la migració dels lepidòpters, la incidència del parasitisme en les poblacions de papallones i l’evolució de les preferències tròfiques en aquests insectes.

Interessos

Ecologia dels lepidòpters, Bioindicadors, Migració d’insectes

Ecologia de lepidòpters, Efectes del canvi global sobre la biodiversitat, Migració de lepidòpters