935813789
Oficina: CM7/10

Màster en Teledetecció i Sistema d'Informació Geogràfica per la Universitat Autònoma de Barcelona (2019) i llicenciada en Geografia per la mateixa universitat (2012). Els seus àmbits de recerca són els Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció, els estàndards internacionals geoespacials, els principis de gestió de dades per a l'observació de la Terra i els espais de dades. Està involucrada en l'eina G-reqs i du a terme inventaris de dades in-situ per al projecte EEA InCASE. Està treballant en la coordinació i el pilot de biodiversitat del projecte AD4GD.