9358
Oficina: CM7/10

Màster en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica per la Universitat Autònoma de Barcelona (2019) i llicenciada en Geografia per la mateixa universitat (2012). Els seus àmbits de recerca són els sistemes d'informació geogràfica i la teledetecció, els estàndards internacionals geoespacials, els principis de gestió de dades per observar la Terra i les dades.

Està implicada en els projectes AD4GD i InCASE.