Sóc enginyer forestal per la Universitat Politècnica de València (UPV, 2014) i màster en sistemes d'informació geogràfica (SIG) i teledetecció per la Universitat de València (UV, 2016). També sóc doctor en Ecologia Terrestre per la Universitat Autònoma de Barcelona.

El meu interès de recerca se centra en la resposta dels ecosistemes terrestres al canvi climàtic, per la qual cosa utilitzo dades de teledetecció i tècniques d'aprenentatge automàtic. He treballat amb dades satel·litals i geoespacials en plataformes basades en el núvol (com ara Google Earth Engine), per analitzar a gran escala la fenologia de la superfície terrestre i la classificació de la coberta del sòl. Actualment ocupo una posició postdoctoral vinculada al projecte ALFAwetlands, per al qual elaboraré un mapa detallat de la coberta terrestre dels aiguamolls europeus i caracteritzaré aquests ecosistemes utilitzant dades de teledetecció.

Recent publications under CREAF affiliation