TAXUS PARKS
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2008 a des. 2009

Introducció

En aquest projecte es vàren caracteritzar les poblacions de Taxus baccata L. presents a la Xarxa Espanyola de Parcs Nacionals des del punt de vista demogràfic i genètic, per tal d’avaluar el seu potencial evolutiu i el seu estat de conservació. Els resultats mostren mides poblacionals petites amb estructures d’edats irregulars, elevada consanguinitat, i una disminució sostinguda de les mides efectives poblacionals des de fa uns 100,000-300,000 anys. També es detectaren diferències entre poblacions i senyals de selecció en diversos gens potencialment adaptatius (de la reuta del taxosl), que suggereix l’existència de pressions adaptatives variables. La informació obtinguda va ser transferida als gestors dels parcs per tal de millorar les estratègies de seguiment i els plans de conservació d’aquesta espècie. 

 

Conclusions

Publicacions relacionades:

Burgarella C, Navascués M, Zabal-Aguirre M, Berganzo E, Riba M, Mayol M, Vendramin GG, González-Martínez SC (2012) Recent population decline and selection shape diversity of taxol-related genes. Molecular Ecology, 21, 3006-3021.

Burgarella C, Berganzo E, Zabal-Aguirre M, Prada A, Iglesias S, Riba M, Mayol M, Vendramin GG, González-Martínez SC (2011) Aspectos genéticos y demográficos de Taxus baccata en la Red de Parques Nacionales. Proyectos de Investigación en Parques Nacionales (2007-2010), pp. 125-137. O. A. Parques Nacionales, Madrid

  • Diversitat genètica neutra i adaptativa