ECOFRUIT
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
des. 2014

Les comunitats animals proporcionen importants serveis ecosistèmics (SE). Aquests serveis són particularment importants en la producció de fruita, on algunes espècies actuen com agents pol•linitzadors i altres com agents de control biològic de diverses plagues que ataquen les flors, fulles i fruits. Per tant, és important entendre com la biodiversitat pot afavorir la producció de fruita i a la vegada minimitzar els insums agrícoles como ara la introducció de ruscos d'abelles mel•líferes i l'ús de pesticides. 

Introducció

L'objectiu general d'aquest projecte és entendre com les accions agroambientals europees (AAE) como ara la gestió ecològica, les bandes de flors i els marges afecten la biodiversitat d'insectes pol•linitzadors i enemics naturals de plagues de pomera i els SE associats a aquets organismes, i com això es tradueix en una millora en la producció de fruita al llarg d'un gradient climàtic.  

Les nostres zones d'estudi representen un gradient climàtic de nord a sud del continent europeu (Suècia, Alemanya, Espanya). El nostre conreu focal és la pomera, com a espècies de major producció fruitera a Europa. En els tres països treballarem en camps ecològics i convencionals, amb i sense marges que proporcionin recursos florals. 

Els nostres objectius específics són els següents:

1) Avaluar, a dos escales espacials (finca i entorno adjacent), l'efectivitat de les AAE per a incrementar la biodiversitat i els SE en un context de paisatge. El context paisatgístic és important perquè molts dels organismes que proporcionen SE presenten mobilitat a aquesta escala. 

2) Analitzar la importància funcional de la biodiversitat d'herbívors y frugívors plaga i dels seus enemics naturals (insectes i ocells), així com pol•linitzadors. Pretenem entendre el paper complementari de les diferents espècies en els múltiples SE.

3) Establir  una base de dades, enemics naturals i pol•linitzadors, amb especial atenció als trets efecte que ens permetin avaluar la diversitat funcional en relació a la producció de fruits, així com els trets resposta en relació a la diversitat de resposta i resiliència de cada grup funcional i en cada regió climàtica. 

4) Avaluar els trade-offs entre beneficis i efectes negatius dels diferents grups funcionals. 

Aplicarem la mateixa metodologia en els tres països, seguint protocols estandarditzats desenvolupats per nosaltres per a mesurar les taxes de visita dels pol•linitzadors, els danys causats per les plagues, el parasitisme i la depredació.

  • Gestió de serveis ecosistèmics per a la producció de fruita en diferents climes d'Europa