BEWATER
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
set. 2013 a abr. 2017

BEWATER es proposa contribuir a l’adaptació al canvi global a la Mediterrània promovent processos participatius entre científics i la societat. L'objectiu serà definir estratègies locals d’adaptació al canvi climàtic en 4 conques mediterranies (Catalunya, Xipre, Eslovènia i Tunísia).

Introducció

La gestió sostenible de l’aigua en un context de canvi climàtic és un repte molt important a la regió euromediterrània. Les projeccions futures de canvi climàtic apunten cap a un increment de l’escassetat d’aigua i la sequera en aquesta regió, provocant greus pèrdues socieconòmiques i impactes ambientals rellevants.

En aquest context, cal fer esforços per reforçar la participació pública i integrar el sentit de responsabilitat social amb relació a la gestió de l’aigua i a l’adaptació a les amenaces del canvi climàtic. La combinació de la millora de la conscienciació, els processos d’aprenentatge mutu i de responsabilitat compartida entre els diferents actors socials és la clau per assegurar l’èxit en la definició i implementació de les estratègies d’adaptació, encarades a augmentar la resiliència dels sistemes socials i ecològics d’una conca hidrogràfica.

El projecte BEWATER aborda els reptes anteriors promovent el diàleg i la col·laboració entre la ciència i la societat. El projecte es proposa l’inici d’una transició entre una aproximació de la gestió basada només solucions tecnològiques cap a un procés de planificació i gestió conduït pels diferents actors que permeti una resposta proactiva a les pressions del canvi climàtic. Basada en una aproximació de baix a dalt, la transferència de coneixement multidireccional i multisectorial al llarg del projecte ha de permetre fer créixer la conscienciació, la responsabilitat i, finalment, conduirà a l’adopció de polítiques efectives d’adaptació al canvi climàtic.

BEWATER proposa, amb 4 conques pilot al llarg de la Mediterrània (Catalunya, Xipre, Eslovènia i Tunisia), un procés de construcció de resiliència basat en la participació d'un ampli grup d’actors interessats, amb l'objectiu d'assolir una gestió adaptativa i sostenible a escala de conca hidrogràfica. És un procés iteratiu d'aprenentatge mutu entre la societat i la ciència, que identifica les opcions de gestió de l'aigua i treballa en els plans d'adaptació. Això comporta innovació com a resultat de la integració efectiva de l'experiència local i la recerca. Els resultats es tradueixen en pautes d'adaptació genèrics que es poden adoptar en altres conques fluvials. 

  • BEWATER
  • BEWATER
  • BEWATER