LiquenCity
Projectes nacional
Durada del projecte: 
jul. 2018 a jun 2019

Els líquens suposen sens dubte el millor exemple de bioindicador de la contaminació atmosfèrica. Per això s'utilitzen habitualment com a bioindicadors dels nivells de canvi derivats de les activitats humanes.

Introducció

Tot i la gran importància que té per a la salut de la ciutadania la qualitat de l'aire que respira, la percepció del problema no és general al conjunt de la ciutadania, i sovint no s'entenen les mesures preses per mitigar els nivells excessius de certs contaminants. La millora de la qualitat de l'aire a les ciutats i la seva transició cap a ciutats més sostenibles requereix de la participació de la gent: aportant coneixement, prenent decisions i canviant els nostres hàbits.

L'ús de bioindicadors ens permet tenir una major xarxa de punts de mostreig i millorar l'estima dels nivells de contaminació atmosfèrica a un baix cost. S'ha demostrat que la diversitat de líquens està inversament correlacionada amb el nombre de morts degudes a càncer de pulmó, pel que el seu ús com a bioindicador permet, a més, fer prediccions importants per a la salut humana (Cislagui & Nimis 1997).

Els líquens suposen sens dubte el millor exemple de bioindicador de la contaminació atmosfèrica. Per això s'utilitzen habitualment com a bioindicadors dels nivells de canvi derivats de les activitats humanes. William Nylander (1866) fou el primer investigador que va observar la desaparició dels líquens segons s'endinsava al centre de París durant l'auge de la revolució industrial. Des de llavors, s'han publicat més de 2.000 treballs científics utilitzant líquens com a bioindicadors de la qualitat de l'aire i dels nivells de contaminació per diòxid de sofre, òxids de nitrogen, metalls pesants, etc. en els cinc continents.

L'objectiu principal del projecte és sensibilitzar i conscienciar la població urbana de Madrid i Barcelona sobre els efectes dels contaminants atmosfèrics i la seva incidència en la salut, a través de la seva participació activa en el monitoratge i seguiment dels líquens epífits que conviuen amb nosaltres a les grans ciutats.

La població urbana de Madrid i Barcelona, especialment l'alumnat de centres de secundària i formació professional, duran a terme mostrejos estandarditzats per esbrinar la diversitat i abundància de líquens epífits (que creixen sobre arbres). Aquesta aproximació de la ciència ciutadana a la bioindicació de la contaminació atmosfèrica es completarà amb mostrejos sistemàtics mitjançant experts liquenòlogs utilitzant protocols estandarditzats a nivell europeu. Aquests dos conjunts de dades ajudaran a avaluar la contaminació atmosfèrica d'aquestes ciutats, conèixer quins agents contaminants hi ha implicats i establir criteris i mesures correctores de la qualitat de l'aire i de millora de la salut pública que es puguin implementar en els plans de gestió municipals.

Pretenem formar la ciutadania (escolars, educadors, naturalistes, voluntaris ambientals i altres col·lectius socials) a través de la impartició de jornades de formació i de la distribució de manuals i fitxes sobre la metodologia i la identificació de les espècies de líquens. La nostra intenció és capacitar la gent perquè sigui capaç de detectar i quantificar la presència dels líquens en els diferents districtes de Madrid i Barcelona i, per tant, sensibilitzar la població urbana d'aquestes dues ciutats sobre els efectes dels contaminants atmosfèrics i la seva incidència en la salut, que és l'objectiu principal d'aquest projecte. Les observacions quedaran registrades a la plataforma Natusfera, on un equip d'experts durà a terme la seva revisió.