MICROCARB
Beques Marie Curie
Durada del projecte: 
jul. 2007 a jun 2009

La finalitat principal del projecte és estudiar la diversitat microbiana del sòl (bacteris i fongs) amb l’objeciu de poder analitzar quins efectes té aquesta riquesa sobre el funcionament dels boscos i matollars mediterranis.

Introducció

En aquesta mateixa línia, MICROCARB també proposa aplicar les tècniques de la biologia molecular per investigar els efectes que el canvi climàtic pot provocar sobre aquests microorganismes i, de retruc, sobre els ecosistemes terrestres.

Els resultats preliminars obtinguts fins al moment posen de manifest que la diversitat fúngica juga un paper molt important en la descomposició de la matèria orgànica, especialment en condicions semiàrides com les que es produeixen en molts dels ecosistemes mediterranis.

Conclusions

  • Diversitat microbiana del sòl