BIOGEOMONT
Altres
Durada del projecte: 
des. 2020 a des. 2023

Introducció

L'augment de diòxid de carboni a l'atmosfera, més deposició de compostos assimilables de nitrogen i fòsfor i un escalfament que allarga el període vegetatiu en les zones fredes permet pressuposar una acceleració dels processos biogeoquímics en les zones remotes, no directament afectades per la activitat humana. La zona alpina de l'alta muntanya és una d'aquestes àrees que segurament estan afectades. El seguiment que es pot realitzar en l'actualitat, no té prou perspectiva temporal, atès que el canvi, probablement, es va iniciar a meitats del segle XX. Una alternativa és l'estudi del registre sedimentari dels estanys alpins.

Objectius

Aquest projecte té per objectiu avaluar algunes de les possibles indicacions d'aquesta acceleració dels cicles biogeoquímics, com són: que la composició de la matèria orgànica mostri un decrement en molècules complexes, que les vies de reciclatge es vegin disminuïdes en favor de vies més obertes a l'exportació de nutrients i que hi hagi un canvi en el fraccionament isotòpic relacionat amb major disponibilitat de nutrients. Aquests objectius enllacen amb la nova missió que els Parcs Nacionals han adquirit, com a llocs excepcionals per al seguiment i avaluació de l'impacte del canvi global.

  • Estany_de_Ratera,_Aigüestortes_i_Estany_de_Sant_Maurici_National_Park