ISACC TorDelta
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
oct. 2017 a jul. 2018

El projecte pretén reduir la vulnerabilitat i augmentar la resiliència del Delta de la Tordera (Catalunya) mitjançant de la millora de les pràctiques de governança dels recursos naturals i la implicació social.

Introducció

El projecte pretén reduir la vulnerabilitat i augmentar la resiliència del Delta de la Tordera (Catalunya) mitjançant de la millora de les pràctiques de governança dels recursos naturals i la implicació social, sent aquestes peces clau per a la millora de l'eficàcia de les estratègies d'adaptació al canvi climàtic.

Per a això, es desenvoluparà un enfocament participatiu orientat a que els diferents actors rellevants del delta puguin analitzar i discutir els principals reptes del territori per adaptar-se als impactes del canvi climàtic i, alhora, traçar estratègies per a la seva consecució.

El projecte es focalitza en el Delta de la Tordera, en ser un espai geo-estratègic altament vulnerable que alberga fràgils enclavaments naturals sotmesos a diferents pressions antropogèniques i conflictes ambientals, que s'estan veient agreujats pel canvi climàtic.