RESTARC
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
set. 2021

Introducció

El projecte d’investigació, innovació i promoció de l’ús d’esmenes i residus orgànics en sòls, especialment en el camp de la restauració de sòls, té els següents objectius i línies de treball:

  • LÍNIA 1: Avaluar els efectes de la utilització d’esmenes orgàniques en la restauració de sòls degradats: per a realitzar aquesta avaluació es seleccionaran com a mínim 4 tipus d’esmenes i residus orgànics, es desenvoluparan assajos de laboratori i s’establiran parcel·les de seguiment i control en una activitat extractiva i un dipòsit controlat on s’aplicaran els materials orgànics per a crear tecnosols. Posteriorment, es realitzaran sembres i plantacions amb espècies pròpies dels hàbitats a restaurar en cada emplaçament. Es durà a terme el seguiment de l’evolució de les parcel·les durant el termini del projecte que inclourà l’estudi del sòl i la coberta vegetal, incloent recobriment, biomassa i riquesa florística.
  • LÍNIA 2: Caracteritzar el microbioma, els microplàstics així com altres contaminants continguts en els materials orgànics assajats en la línia 1, mitjançant diferents tècniques bioquímiques i moleculars (metabarcoding, Microresp, epifluorescència, o d’altres). Aquesta activitat es farà en coordinació amb les proves pilot d’aplicació per tal de caracteritzar els mateixos lots que s’aplicaran al sòl. Es realitzarà una observació i quantificació de micro i macroplàstics, mitjançant tècniques de microscopia (òptica, de fluorescència i electrònica) i espectroscopia (Infraroja i Raman). 
  • LÍNIA 3: Analitzar l’efecte de l’ús de les esmenes orgàniques en la restauració de sòls en relació a la mitigació al canvi climàtic: efectes del foment de l’aplicació de matèria orgànica al sòl en relació a determinats serveis ecosistèmics vinculats a la regulació climàtica i avaluar el potencial de segrest de carboni com a resultat de l’aplicació d’esmenes orgàniques en sòls.