IFN
Projectes nacional
Durada del projecte: 
nov. 1989 a des. 1998

L'Inventari Forestal Nacional podria definir com un projecte encaminat a obtenir el màxim d'informació possible sobre la situació, règim de propietat i protecció, natura, estat legal, probable evolució i capacitat productora de tot tipus de béns de les forests espanyoles. La unitat bàsica de treball és la província i, en ser un inventari continu, es repeteixen les mateixes mesures cada 10 anys, recorrent tot el territori nacional en cada cicle decennal.

Introducció

La metodologia del IFN es basa en la presa de dades de parcel·les d'un mostreig realitzat a la superfície forestal arbrada a nivell provincial. En ser un inventari de tipus continu, té importància la repetició de parcel · les aixecades en anteriors cicles del IFN per així poder comparar i deduir l'evolució de les masses forestals. Les dades obtingudes en els treballs de camp, porten un procés en gran part informatitzat que proporciona informació exhaustiva en forma de taules, mapes i bases de dades alfanumèriques i cartogràfiques, disponibles tant en les publicacions de l'IFN com en els fitxers descarregables a través de la web institucional.

 

Conclusions

Amb el pas del temps canvien la configuració del territori, els usos del sòl i les necessitats de tota mena de recursos i, en particular, dels recursos forestals. Això obliga a repetir els inventaris forestals que, com fotos fixes d'un determinat moment, s'han de renovar amb una certa periodicitat, en aquest cas normalment cada 10 anys.
 
Al CREAF es va dur a terme l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya ( IEFC ) des dels inicis del centre. Va ser un dels primers encàrrecs de l'administració. Si per alguna cosa es pot destacar avui en dia l'IEFC, és per les innovacions aportades en aquest camp: biomasses, concentració de nutrients, factors que permeten el càlcul de la quantitat de carboni als boscos, etc . Algunes d'aquestes dades que va aportar l'IEFC són, encara avui dia, dades de referència.
 
Gairebé 12 anys després, en l'inici d'aquest nou mil·lenni, el CREAF ha col·laborat en la realització a Catalunya del Tercer Inventari Forestal Nacional (IFN3), responsabilitzant-se de la part de l'inventari anomenada paràmetres ecològics i que recull part de l'experiència i de les novetats aportades per l'IEFC. D'aquesta manera, la biomassa de branques i fulles, l'índex d'àrea foliar, la concentració de nutrients en fulles, les quantitats de carboni acumulades en la biomassa aèria dels arbres forestals o els models de combustible i els models d'inflamabilitat són també objectius d'aquest inventari.
  • Inventari Forestal Nacional