I-CISK
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
nov. 2021 a oct. 2025

Introducció

Els serveis climàtics (CS) són crucials per empoderar els ciutadans, els grups d'interès i els responsables de la presa de decisions en la definició de vies resilients per adaptar-se al canvi climàtic i als fenòmens extrems. Tot i els avenços en dades i coneixements científics (per exemple, Copernicus, GEOSS), els CS actuals no aconsegueixen una proposta completament satisfactòria per als usuaris finals.

Els desafiaments inclouen la incorporació de factors i de comportament social, les necessitats locals, el coneixement i els costums dels usuaris finals. I-CISK desenvoluparà Serveis Climàtics de nova generació basats en un enfocament social que satisfaci les necessitats d'informació climàtica dels ciutadans, dels responsables gestors i dels grups d'interès. Aquests serveis s'adpataran a l'escala geogràfica espacial i temporal que sigui rellevant per a ells.

I-CISK adopta un enfocament transdisciplinari per desenvolupar els CS treballant amb els grups d'interès de 7 Living Labs establerts a localitzacions d'elevat interès climàtic d'Europa i Àfrica, per abordar el canvi climàtic i els fenòmens extrems (sequeres, inundacions i onades de calor) que afronta l'agricultura, els sectors forestal, turístic, energètic, sanitari i humanitari. Amb els usuaris finals, I-CISK co-dissenyarà, co-crearà, complementarà i coavaluarà CS preoperacionals que proporcionin una millora rellevant en la integració del coneixement, les percepcions i les preferències locals amb el coneixement científic. Aquest marc de coproducció és únic ja que:

  1. relaciona l’impacte i l’adaptació climàtica a diferents escales temporals des de les previsions (sub) estacionals fins a les projeccions a escala climàtica i
  2. considera explícitament el retorn social d’adaptació en un entorn multitemporal, multisectorial i multi-risc.

El CS nou es construirà sobre una plataforma web basada en el núvol altament personalitzable que desenvolupa I-CISK; de lliure accés i fàcil de replicar. El marc de coproducció I-CISK, recolzat en cursos oberts en línia, directrius, experiències empresarials i difusió estratègica, catalitzarà la producció i l'adopció de CS que integrin el coneixement local de l'usuari final amb el coneixement científic, contribuiran a millorar les decisions i les polítiques i un mercat emergent per a l'usuari CS final.