NERET*
Projectes regional
Durada del projecte: 
gen. 2022 a febr. 2024

Introducció

El capital natural és un terme que defineix l'estoc de recursos naturals renovables i no renovables a la Terra (per exemple, plantes, animals, aire, aigua, sòls, minerals) que es combinen per produir un flux de beneficis o "serveis" a les persones. Aquests fluxos poden ser els serveis ecosistèmics o bé serveis abiòtics, i aporten valor a les empreses i a la societat.

Un dels principals objectius de FGC és augmentar en un 25% el capital natural de les estacions d’esquí de FGC i Vallter SA el 2030, per assolir una neutralitat climàtica el 2050. En aquest projecte el CREAF s’encarrega d’avaluar i fer seguiment del Capital Natural de les estacions d’esquí i muntanya, establir els objectius a llarg termini, la temporalitat, els elements sobre els que cal incidir, els indicadors i les accions a realitzar i fer la diagnosi del punt de referència per cadascun dels indicadors establerts i establir la temporalitat del seguiment i avaluació de cadascuna de les accions. 

*Acrònim anterior: CANEM