DISEQ
Altres
Durada del projecte: 
oct. 2023 a set. 2025

Introducció

Els augments en el CO2 atmosfèric han afectat significativament el clima global i els processos que tenen lloc als ecosistemes. L'emmagatzematge de carboni depèn en gran mesura de les limitacions d'aigua, i els models climàtics prediuen condicions futures més seques, particularment a la Mediterrània.

El projecte DISEQ té com a objectiu principal avançar en la comprensió de l'impacte de la sequera en la mitigació del CO2 dels boscos i en particular en les escales temporals o temps de retenció del carboni en els compartiments ecosistèmics. Per això es plantegen tres objectius específics: i) simular l'efecte de la sequera al cicle de C de la biosfera terrestre global sota escenaris d'escalfament; ii) desenvolupar un model mecanicista basat en observacions experimentals que representi la dinàmica del cicle del carboni sota condicions de sequera en un bosc mediterrani; iii) comparar l'escalfament produït per les emissions de CO2 i l'evitat pels boscos mediterranis sota diferents escenaris de sequera.

Aquests objectius permetran respondre si el benefici climàtic del segrest de C és sensible a les condicions de sequera a escala global i local (mediterrània), i si els boscos mediterranis mantenen la compensació de les emissions de CO2 sota condicions de sequera associades a escenaris climàtics. Això es durà a terme vinculant els processos de fotosíntesi, emmagatzematge i respiració a través de la combinació dels conceptes de Temps de Trànsit, Segrest de Carboni i Benefici Climàtic del Segrest amb els mesures detallades d'un experiment únic de sequera a llarg termini (Prades), i models del cicle global del carboni. Els resultats d'aquest projecte contribuiran a l'avenç de l'enteniment del segrest de carboni en ecosistemes terrestres mediterranis.

MSCA fellow: Estefanía Muñoz

  • DISEQ