GENAMAD
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
gen. 2010 a maig 2013

El projecte pretén assajar una metodologia per posar a disposició pública dades elaborades sobre abundància i distribució d’espècies de flora i fauna del Parque Nacional de Doñana. 

Introducció

La metodologia inclou l’assaig de mètodes d’interpolació simples i híbrids (combinats amb estadística multivariant), a partir de dades tabulars georeferenciables per coordenada o per toponímia, i la seva corresponent validació, per a la generació de mapes continus de distribució i abundància d’espècies del Parc. Així mateix, es contempla la seva inclusió en un servidor de cartografia a Internet seguint estàndards OGC (WMS, WFS, WCS), el qual disposi també d’un servei d’invocació de processos remots (WPS), per a la posterior generació de nova cartografia per part dels usuaris.

Tot això ha d’estar inclòs en un procediment automàtic dissenyat per actuar des del moment de la recollida de dades, amb completa interoperabilitat i neutralitat tecnològica. El projecte contribueix a fer pública la informació en una presentació més fàcilment interpretable, augmentant d’aquesta manera la seva accessibilitat i qualitat, i contribuint a millorar els processos de captura i compilació de la mateixa.

  • Doñana