BIORESILMED
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2023 a des. 2025

Introducció

Els paisatges mediterranis rurals pateixen un abandonament de les activitats tradicionals i són molt vulnerables al canvi climàtic. El manteniment de la seva funcionalitat requereix innovació per fomentar-ne la bioeconomia i la resiliència climàtica. Els aiguamolls costaners com el delta de l'Ebre estan seriosament amenaçats per la reducció d'aigua i de sediments, erosió costanera, subsidència, salinització i pèrdua de biodiversitat, que afecten les principals activitats econòmiques (agricultura i turisme) basades en el capital natural. Els paisatges d'interior com el de l'altiplà d'Almeria-Granada-Múrcia estan amenaçats, entre d'altres, per la sequera, temperatures extremes, més freqüència d'incendis i desertificació.

Objectius

Aquest projecte generarà eines per fomentar la bioeconomia en aquests dos tipus de paisatges, mitjançant el foment de la investigació aplicada i la innovació per estendre la restauració del capital natural, l'agricultura ecològica i regenerativa, i el turisme de natura com una oportunitat per enfortir la seva resiliència climàtica. El projecte pretén finalment desenvolupar un model econòmic alternatiu per a aquests territoris rurals Mediterranis i estendre'l a altres paisatges similars, mitjançant proves pilot, creació de xarxa, generació de capacitats, desenvolupament de models de negoci, participació ciutadana i generació d'ocupació verda, alhora que s'implementaran solucions basades en la natura per tal de potenciar els serveis ecosistèmics. Per això s'establirà una xarxa de Living Labs i finques experimentals i un pla de foment de la bioeconomia.

BIORESILMED compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

  • BIORESILMED