MEDICHAR
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2013 a des. 2015

El biochar és un producte ric en carboni d’elevada estabilitat i resistència a la degradació microbiana que s’obté per descomposició tèrmica de biomassa (piròlisi) i és emprat com a esmena del sòl. 

Introducció

El biochar pot millorar la fertilitat del sòl por la seva influència positiva en les propietats físico-químiques (ex. increment de la retenció d’aigua, l’agregació, la permeabilitat i l’adsorció d’ions), augmentant la producció vegetal. El biochar pot també estimular l’activitat microbiològica del sòl en actuar com un hàbitat de refugi per aquests microorganismes. Per l’elevada estabilitat del carboni que conté, la producció de biochar s’ha proposat com una tecnologia per incloure en les estratègies energètiques orientades a la mitigació del canvi climàtic.

En aquest projecte es volen investigar els efectes potencials del biochar sobre la dinàmica de la matèria orgànica del sòl i sobre el metabolisme de les xarxes tròfiques edàfiques, que desenvolupen un paper clau en la fertilitat del sòl i en la producció dels conreus, així com la seva contribució potencial al segrest de carboni. En concret, es proposa estudiar: els efectes sobre l’activitat biològica, la diversitat microbiana i la producció d’un conreu d’ordi; comparar la contribució de dos tipus de biochar al segrest de carboni i a la dinàmica de la matèria orgànica en un sòl de vinya; i estudiar la mineralització potencial del biochar per la xarxa tròfica del sòl i el seu possible efecte priming sobre la matèria orgànica nativa.

 

Foto superior dreta: (C) Copyright David Andersson, ECOERA AB www.ecoera.se

  • biochar