PI ROIG
Projectes nacional
Durada del projecte: 
oct. 2007 a març 2011

Els efectes directes i indirectes del canvi climàtic tenen la potencialitat d'afectar la distribució de les espècies i, per tant, la composició, estructura i funcionament del ecosistemes.

Introducció

El pi roig (Pinus sylvestris) és una de les espècies arbòries més àmpliament distriduïdes al món i una de les principals espècie sforestals al nostre pais.

L'objectiu general del present projecte és predir com el previsible augment en la incidència desequeres i incendis pot afectar la distribució del pi roig al sud d'Europa. Per això, es plantegen els següents objectius específics: (1) Caracteritzar la plasticitat en l'ús d'aigua i la resposta ecofisiològica de P. sylvestris a l'eixut en un gradient d'aridesa per comprendre'n millor els mecanismes de resposta i les limitacions. (2) Estudiar (a) la dinàmica de diverses poblacions de P. sylvestris a escala de parcel·la (local) al llarg d'un gradient altitudinal a la Península Ibèrica i (b) la regeneració després del foc en localitats afectades per incendis en diferents anys. (3) Avaluar l'estat actual de les masses forestals de P. sylvestris al llevant de la Península Ibèrica a escala regional, quantificar els canvis recents en la seva distribució incloent l'efecte dels incendis forestals i desenvolupar un model de dinàmica del paisatge per predir els possibles canvis futurs.

  • Pi Roig