CULPA
Projectes nacional
Durada del projecte: 
nov. 2013 a des. 2016

El paisatge actual dels Parcs Nacionals de muntanya respon a un llarg procés d'interacció entre clima, dinàmica de la vegetació i activitat humana.

Introducció

La finalitat d'aquest projecte és analitzar aquest fenomen al llarg dels darrers 7000 anys des d'una visió ecològica. Es pretén interpretar la informació existent, però dispersa, tant d'estudis paleoecològics com arqueològics, en termes dels coneixements actuals sobre la distribució d'espècies, els processos biogeoquímics i la dinàmica històrico-cultural emprant diferents procediments d'anàlisi i modelització.

La finalitat última és valorar el fenomen de la culturització del paisatge d'alta muntanya, des que hi ha evidències d'ocupació humana a les zones dels diferents Parcs Nacionals de muntanya, aprofitant les singularitats de cada un d'ells, particularment el contrast nord-sud peninsular.

El projecte s'articula a través de l'estudi de la petjada de diferents agents directes de canvi (ramaderia, agricultura, silvicultura, hidràulica, mineria), veient la seva influència en l'estat dels ecosistemes que afecten i analitzant el context historico-cultural de la perifèria de la muntanya que els guia. Donada la naturalesa interdisciplinària de l'estudi, s'ha reunit un nombrós grup d'investigadors provinents de diferents disciplines (ecologia, paleoclimatologia, geografia física, arqueologia), amb un interès comú per entendre la relació de l'activitat humana amb el medi natural a través dels temps.

  • Estudi CULPA