CLIMSAVE
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
gen. 2010 a oct. 2013

Aquest projecte pretén assessorar els gestors en la presa de decisions sobre l’impacte del canvi climàtic, els mecanismes d’adaptació i les possibles vulnerabilitats.

Introducció

Entre els seus objectius destaquen la posada en marxa d’una plataforma interactiva per simular impactes i vulnerabilitats a diferents
escales i l’anàlisi dels costos d’engegar accions d’adaptació en el marc d’una incertesa climàtica, entre d’altres.El CREAF desenvolupa una versió simplificada del model GOTILWA+.Aquesta nova aplicació, anomenada MetaGOTILWA+, s’integrarà en la plataforma interactiva per proveir informació relacionada amb serveis del sector forestal. Alhora, també s’establiran connexions amb els altres components del projecte, com són el sector agrícola, els recursos hídrics i la gestió de la biodiversitat, juntament amb diversos aspectes socioeconòmics.

Conclusions

  • CLIMSAVE