SUDOE MONTCLIMA
Projectes Life +
Durada del projecte: 
jul. 2019 a des. 2021

El projecte MONTCLIMA desenvoluparà el primer marc estratègic transnacional de prevenció i gestió de riscos naturals en zones de muntanya per al territori SUDOE.

Introducció

Les zones de muntanya es troben entre els territoris més afectats pels riscos naturals i es preveu que aquests riscos s'incrementin pels efectes del canvi climàtic (sequeres més severes, temperatures mitjanes més elevades, canvis en el règim de les precipitacions). Aquests riscos no entenen de límits administratius (per exemple incendis que traspassen fronteres de masses forestals contínues) i necessiten d'una coordinació transnacional.

Per això, un dels punts forts d'aquest projecte és el seu partenariat, que reuneix organismes competents en la matèria a escala estatal, centres de recerca i representants d'autoritats regionals i locals de tres països. Aquest partenariat assegurarà la governança transnacional i aprofitarà la seva experiència prèvia en projectes de cooperació territorial i en la temàtica.

La novetat d'aquest projecte rau en els 4 projectes pilot d'implementació de solucions i plans d'acció: 1) innovació en cultius de vinya per prevenir erosió del sòl, 2) gestió forestal adaptativa per prevenir incendis i millorar la resiliència enfront de sequeres i 3 ) millora del paper protector dels boscos i 4) seguiment de les dinàmiques de les conques fluvials per reduir el risc d'inundacions torrencials. Tant el marc estratègic transnacional com els projectes pilot aniran acompanyats d'un grup de treball de capitalització d'eines i informació existent i d'un de transferència del coneixement. Una de les eines més destacada serà un visor cartogràfic amb informació de zones vulnerables, històric de catàstrofes en zones de muntanya i amb un recull de bones pràctiques. Pel que fa a la transferència del coneixement es realitzaran 5 seminaris temàtics, un seminari multirisc a l'inici del projecte i un col·loqui final transnacional de presentació de resultats.

Conclusions

El projecte té per objecte reforçar la resiliència dels territoris de muntanya del SUDOE a través d'un marc estratègic transnacional basat en la capitalització de projectes reeixits anteriors de prevenció i gestió de riscos naturals climàtics (incendis, sequeres, inundacions, avingudes i erosió). L'enfocament del projecte reposa en els següents pilars:
• Capitalització de casos reeixits de formes de governança i d'iniciatives pràctiques de prevenció i gestió de riscos naturals.
• Disseny d'una metodologia per a l'elaboració d'un marc estratègic transnacional de prevenció i gestió de riscos en zones de muntanya SUDOE.
• Testar el marc estratègic transnacional en territoris pilot per als riscos esmentats.
• Comunicació i difusió de resultats i eines. MONTCLIMA desenvoluparà una estratègia integrada i una metodologia basada en l'experiència i en la demostració a través de projectes pilot que es testaran en territoris SUDOE.