CONECTFORLogo ConectFor
Durada del projecte: 
nov. 2019 a maig 2022

Caracteritzar els Boscos d'Alt Valor Ecològic dels Pirineus com a xarxa d'espais demostratius connectats com a suport a la preses de decisions de la seva gestió i de dinamització i sensibilització dels actors i gestors.

Introducció

Els boscos d'Alt Valor Ecològic (Bave) són els últims testimonis d'una evolució gairebé natural dels nostres territoris i un repte per a la preservació de la biodiversitat europea. Constitueixen espais amb gran valor patrimonial i a el mateix temps ens proporcionen serveis ecosistèmics com la protecció del sòl i el control hídric al mateix temps que compleixen un paper fonamental davant del canvi climàtic. La seva caracterització requereix un consens, basant-se en coneixements científics sòlids, entre els diferents actors encarregats de la seva gestió i la seva preservació per a arribar a una acceptació compartida sobre el seu interès i la seva consideració dins dels instruments de planificació dels territoris europeus

Conclusions

El projecte CONECTFOR planteja:

  • Caracteritzar els boscos d'Alt Valor Ecològic a escala dels territoris pirinencs implicats (basant-se en treballs existents) així com la connectivitat entre aquestes reserves de biodiversitat per a permetre el bon funcionament de processos ecològics que tenen lloc.
  • Donar suport a la presa de decisions dels gestors, propietaris i institucions pel que fa a la gestió d'aquestes zones forestals i els corredors ecològics que els connecten.
  • Desenvolupar una xarxa de "espais demostratius" que seran la base per dinamitzacions territorials i sensibilització específica sobre la importància de la gestió / conservació d'aquesta infraestructura verda pirinenca.