Beyond MEDECO-HUB
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2019

Introducció

Els 50 centres de recerca europeus/universitats amb més èxit a Horizon 2020 comparteixen 3 elements: 1) un servei de suport d’alt nivell al personal investigador, 2) l’impacte real de la recerca duta a terme i 3) l’excel·lència en la seva reputació internacional. El CREAF va iniciar un camí en aquest sentit amb MEDECO-HUB (Acciones de Dinamización 2014) i avui, proporciona un servei complet de suport a la redacció de propostes que ha contribuït a augmentar la participació a programa marc i a fer-ho amb propostes de qualitat. No obstant això, queda pendent entre d’altres, millorar la taxa d'èxit, reforçar la presència del centre en les xarxes europees i internacionals i potenciar la captació i retenció de talent internacional.

Objectius

1) Consolidar un servei de suport d’alt nivell. Es treballarà amb una solució comercial per identificar oportunitats de finançament, s’augmentarà el nombre d’avaluadors/es en el programa marc i s’incentivarà el lideratge. L'optimització del servei de suport ofert a les candidates i candidats ERC i MSCA i la promoció del centre com a Host Institution, contribuiran també a aconseguir aquest objectiu.
2) Adreçar l’impacte dels projectes europeus presentats. En aquest sentit es millorarà el suport a la redacció de l’impacte de les propostes, actualitzant els coneixements sobre RRI, integrant la dimensió de gènere i diversitat en totes les propostes. Traccionar a empreses joves en propostes liderades o en aquelles on el CREAF participi com a soci, serà un dels reptes d’aquest objectiu.
3) Assolir l’excel·lència en la reputació internacional. Planegem posar en marxa estratègies de branding de difusió internacional, millorant el material de promoció i en paral·lel, es treballarà per presentar projectes estratègics a escala institucional (RRI, Igualtat de Gènere, mobilitat). Promoure i reforçar la participació d’investigadores, investigadors i gestors de recerca del CREAF en xarxes internacional, serà un punt clau que ajudarà a la visibilització del centre en l'àmbit europeu i global.

Proyecto ECT2019-000576 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033

  • Beyond MEDECO HUB