AgriCarboniCat - Dinàmica del carboni en agrosistemes
Projectes regional
Durada del projecte: 
gen. 2022 a des. 2025

Introducció

És crucial definir, desenvolupar i promoure pràctiques agràries que maximitzin el segrest de carboni orgànic al sòl i redueixin les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i transferir-les eficientment al sector productiu, ja que aquestes són part de la solució per garantir la continuïtat del sector primari i el desenvolupament rural. El projecte AgriCarboniCAT - Dinàmica del carboni en agrosistemes - se centra en reduir la concentració de GEH en l’atmosfera en mitjançant una doble via, la mitigació de les emissions de GEH i l’augment del segrest de carboni en l'agricultura a Catalunya, i l’aportació de mètodes de quantificació i seguiment de segrest i emissions de GEH. Aquest projecte planteja la identificació i optimització de les pràctiques agràries de mitigació dels efectes de canvi climàtic, és a dir que mitiguen les emissions de GEH i/o afavoreixen el segrest de C en sòl en els principals cultius de Catalunya. Proposa la revisió de les pràctiques agràries de mitigació, incloent-hi les que ja s’estan implementant en el territori català així com les proposades en la literatura científica-tècnica, analitzant la seva eficiència, potencial de mitigació i viabilitat tecno-econòmica d’implementació.

Projectes Fons Climàtic - Generalitat de Catalunya

 

  • AgriCarboniCat