SIOSE
Contracts and agreements
Project duration: 
Apr 2007 to Nov 2013

El SIOSE pretén reunir en un únic sistema d'informació les dades que calen per al coneixement integral de l'ocupació del sòl a Espanya. En el projecte hi participen els ministeris de Foment, Medi ambient, Agricultura, Pesca i Alimentació, Vivenda, Defensa, Hisenda, Educació i Ciència i totes les comunitats autònomes.

Introduction

En el model de dades de SIOSE la unitat de treball és el polígon, que es defineix com la unitat espacial del terreny que representa una ocupació del sòl amb una coberta homogènia. Els polígons tenen una coberta simple quan aquesta és única i composta quan es troba formada per dues o més cobertes simples i/o compostes. La unitat de treball és el full 1:25.000 i aquesta és també l'escala de referència. Les imatges de referència tenen un píxel de 2,5 metres, corresponen a l'any 2005 i provenen del satèl·lit SPOT5. També es disposa d'ortofotos i d'altra informació temàtica auxiliar (MCSC-3, MFE, MCA, etc.). Les unitats espacials mínimes a representar varien en funció de les categories de la llegenda: una hectàrea per les superfícies artificials i les làmines d'aigua, 0,5 hectàrees per les cobertures de zones humides, platges i vegetació de ribera i 2 hectàrees pels conreus i per a la resta de la vegetació natural.

A Catalunya, la llegenda de SIOSE es correspon al nivell 4 de la llegenda de l'MCSC-3

  • SIOSE Sistema d'informació de l'ocupació del sòl d'Espanya