EARTHWATCH PIRINEU
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
jul. 2013 a abr. 2016

El projecte “Wildlife in the French Pyrenees” és un projecte de ciència ciutadana finançat per l'EarthWatch Institute. 

Introducció

L'objectiu principal d'aquest projecte es dur a terme un monitoratge a llarg termini dels organismes dels sistemes d'alta muntanya i algunes de les seves interaccions, per poder determinar si el canvi climàtic i/o de la pressió antròpica donarà lloc a noves comunitats. Un actor important del projecte és l'os bru, molt present a la zona d'estudi i, involuntàriament, causa de moltes decisions que afecten la vida dels locals (gestió dels sistemes naturals, per exemple), i, evidentment, condiciona la presència o abundància de certes espècies amb qui interacciona. En aquest projecte seguim la fenologia de certes espècies, determinem la presència i abundància de la majoria de vertebrats, i estudiem la interacció entre plantes i pol·linitzadors, tot això en els cinc hàbitats més comuns de la serralada pirinenca.

  • earthwatch