ALBERAPASTURinterreg alberapastur
Altres
Durada del projecte: 
febr. 2021

Introducció

El massís transfronterer Pirineus-Mediterràni presenta característiques paisatgístiques excepcionals que són el resultat de la interacció estreta de l'home i de la natura. Però si no es te cura, els avantatges i la identitat d'aquest territori es podrien perdre. La ramaderia extensiva, majoritàriament bovina, modela des de fa segles aquests paisatges. Però l'augment de la freqüència d'usuaris del massís associada a una fallada i un desequilibri en la gestió de les pastures, així com la disminució de les rendes dels ramaders, amenacen la sostenibilitat d'aquesta activitat. La peculiaritat del projecte ALBERAPASTUR es basa en el recurs boví de les Alberes com a eina d'atracció i de desenvolupament econòmic del territori transfronterer. Es tracta, d'una banda, de construir una gestió concertada i sostenible de les pastures i de participar en la protecció del massís amb un enfocament silvopastoral i, d'altra banda, de millorar i valoritzar la raça autòctona "Albera". Present sobre el territori des del neolític, és un emblema d'aquest territori transfronterer ja que està molt ben adaptada a les limitacions i les dificultats del massís mediterrani. No obstant això, la raça "Albera" segueix sent vulnerable respecte al context actual. El projecte ALBERAPASTUR té doncs com a vocació el manteniment i la valorització dels recursos bovins i silvopastorals del massís transfronterer.

L'activitat de l'CREAF se centra principalment en l'Activitat 4.3: "Elaboració d'un pla pastoral concertat de gestió"

A partir dels diagnòstics individuals i d'enquestes amb els actors del territori, es proposa un diagnòstic global i un pla d'accions concertat amb propostes d'una gestió conjunta i sostenible en la utilització de les pastures, dels trajectes, integrant les multi activitats de l' massís, el turisme, les obligacions de les zones protegides i el risc d'incendi. Així com infraestructures específiques per donar suport a la gestió compartida de les pastures

També intervé parcialment en les activitats 4.4: Actuacions d'ordenació pastoral i la 4.5: Sensibilització multiusuaris de l'massís.