SIG VULCÀ
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
gen. 2006 a febr. 2013

La seva finalitat és la de dotar al consorci SIGMA d'un entorn únic i integrat d'explotació de la informació ambiental, en especial la de caràcter cartogràfic.

Introducció

El Sistema d'informació territorial de la Garrotxa (SITGar) del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) és un projecte adreçat a organitzar entorn a un Sistema d'Informació Geogràfica i unes aplicacions informàtiques dissenyades i implementades a mida, la informació cartogràfica i alfanumèrica referent a diferents àmbits de gestió del medi ambient. 

El SITGar està organitzat en una sèrie de mòduls que es corresponen amb els diferents àmbits competencials del Consorci SIGMA. Alguns d'aquests mòduls són: aigües, rius, fertilització, energia, cadastre i planejament entre d'altres. Per a cadascun d'aquests mòduls existeixen capes gràfiques d'informació georeferenciada, bases de dades alfanumèriques i aplicacions informàtiques que permeten l'emmagatzematge, consulta i anàlisi d'aquesta informació.

Alguns d'aquests mòduls es duen a terme en col·laboració amb el sistema Vulcà del Parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Un exemple d'això n'és el mòdul d'aigües, el qual està adreçat a organitzar, emmagatzemar i explotar la informació sobre la qualitat i quantitat de les aigües subterrànies. En aquest projecte cal mencionar també com a aspecte important les tasques de formació dels tècnics del Consorci SIGMA en la utilització dels Sistemes d'Informació Geogràfica.

  • SIG Vulcà