LIFE UNCINATA
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
gen. 2023 a des. 2027

El projecte LIFE UNCINATA pretén millorar la integritat ecològica, la biodiversitat, la resiliència i la governança dels boscos de Pinus uncinata als Pirineus sigui menys vulnerable al canvi global i demostrar que les activitats humanes puguin ser més compatibles amb la seva conservació. Les accions del projecte s'implementaran en 6 ZEC amb uns plans estratègics de conservació i actuacions de gestió destinades a prevenir o revertir les pressions actuals sobre l'hàbitat: gestió a dinàmica natural, silvicultura propera a la natura, protecció contra incendis forestals de zones prioritàries, reducció de la pressió d'ungulats domèstics i salvatges, regulació de la freqüentació i l'ús recreatiu i educació i sensibilització.

Introducció

El projecte LIFE UNCINATA pretén millorar significativament la integritat ecològica, la biodiversitat, la resiliència i la governança dels boscos de Pinus uncinata als Pirineus. Les pressions humanes (canvi climàtic, canvis d'ús del sòl, etc.) amenacen l'hàbitat dels Pirineus. L'abast d'aquest projecte és fer que l'hàbitat sigui menys vulnerable al canvi global i fer que les activitats humanes siguin més compatibles amb la seva conservació.
L'actuació s'implementarà en 6 ZEC que cobreixen aprox. el 50% de l'hàbitat dels Pirineus a partir d'un diagnòstic basat en eines metodològiques innovadores. Es planificaran estratègies de conservació a cada ZEC i accions executives destinades a prevenir o revertir les pressions actuals sobre l'hàbitat.

Accions


Les principals accions de conservació proposades pel projecte són:
a) Seleccionar rodals forestals madurs a dinàmica natural.
b) Foment de pràctiques compatibles amb la biodiversitat, com la silvicultura més propera a la natura.
c) Protecció contra incendis forestals de zones prioritàries actualment en risc.
d) Reducció de la pressió d'herbivoria d'ungulats domèstics i salvatges
e) Regulació de la freqüentació i l'ús recreatiu.
f) Educació i sensibilització.

Aquestes actuacions tindran un efecte sinèrgic sobre la idoneïtat de l'hàbitat per a espècies d'interès per la c+C75onservació i d'interès a escala europea. Així mateix, el LIFE UNCINATA té vocació demostrativa, sent la difusió i transferència de coneixement un eix central del projecte amb efectes potencials més enllà del propi hàbitat (per exemple, a altres boscos alta muntanya).
LIFE UNCINATA contribuirà a diversos objectius específics de l'Estratègia de biodiversitat de la UE per a l'any 2030 i del programa LIFE per a la conservació dels boscos de pi negre (Pinus uncinata) calcicoles.