REMEDE
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
maig 2006 a abr. 2008

REMEDE desenvolupa, valida i difon mètodes per determinar el tipus i l’escala de mesures per corregir els efectes de greus danys ambientals.

Introducció

Mètodes basats en l'equivalència de recursos per quantificar danys mediambientals a la Unió Europea (REMEDE)

L'objectiu de REMEDE és desenvolupar, validar i difondre mètodes basats en l'equivalència de recursos (resource equivalency methods) per determinar l'escala de mesures complementàries i compensatòries necessàries per corregir greus danys o catàstrofes ambientals.

El projecte es recolza tant en l'experiència als USA en el desenvolupament d'aquestes metodologies, com de l'experiència en els estats membres de la UE. Pretén desenvolupar aquestes metodologies en relació a la Directiva de Responsabilitat ambiental (Environmental Liability Directive) i la Directiva Hàbitats de la UE.

El projecte engloba experts en ecologia, economia i dret dels Estats Units i Europa per revisar l'experiència en l'aplicació dels mètodes i eines i validar-los en quatre casos concrets a Europa.

Conclusions

Aquí podeu consultar tots els entregables del projecte:

D9: Consultative workshop report (pdf) and Annex (pdf - 23MB)

D12: Draft Case Studies (opens a new window)

D13: The Main Toolkit (opens a new window)

  • Resource Equivalency Methods for Assessing Environmental Damage in the EU