AEROSOL
Projectes nacional
Durada del projecte: 
des. 2005 a des. 2008

Caracterització aerobiològica i química de l'aerosol atmosfèric africà.

Introducció

En aquest projecte estudiem el transport atmosfèric i la deposició de partícules africanes en el nord-est de la península ibèrica.

Concretament, les finalitats del projecte són:

1) ampliar el coneixement de les característiques químiques i mineralògiques de les partícules minerals

2) estudiar la composició aerobiològica

3) interpretar els mecanismes de transport i les àrees font africanes

Això es realitza de manera interdisciplinar conjugant els resultats obtinguts amb les mesures esporo-pol·líniques i la composició química isotòpica i mineralògica de l'aerosol recollit per deposició seca i humida amb la situació meteorològica responsable del transport.

Mitjançant el tractament multivariant de les retrotrajectòries i l'aplicació de models tipus font-receptor es pretén determinar les àrees de procedència de l'aerosol.

  • transport atmosfèric i la deposició de partícules africanes en el nord-est de la península