SPRING
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
ag. 2021 a oct. 2023

Introducció

Els insectes pol·linitzadors s’enfronten a una sèrie d’amenaces derivades d’activitats humanes com ara l’agricultura intensiva i l’ús de plaguicides, la pol·lució, la introducció de depredadors i patògens exòtics i el canvi climàtic. Per tal de fer un seguiment dels declivis de pol·linitzadors i prendre mesures de mitigació adequades, la UE ha proposat un Pla de Monitoratge de Pol·linitzadors (EUPoMS). L’objectiu de SPRING és validar aquest pla de monitoratge i reforçar la capacitat taxonòmica sobre pol·linitzadors als Estats Membres de la UE. Amb aquesta finalitat, SPRING construirà una xarxa de professionals i voluntaris de ciència ciutadana sobre pol·linitzadors, organitzarà cursos de taxonomia bàsica i avançada i realitzarà mostreigs de pol·linitzadors en tots els països de la UE per tal de testar i ajustar la metodologia de EUPoMS. El grup d’Ecologia d’Insectes i Ecologia de la Pol·linització del CREAF  i el Museu de Ciències Naturals de Granollers coordinarà els mostreigs de la regió Atlàntic-Mediterrània (França, Espanya, Portugal) i participarà en les activitats de potenciació de capacitat taxonòmica. 

 

Projecte PID2021-128938OB-I00 finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 i per FEDER Una manera de fer Europa.

 

  • Foto 1 abella
  • Foto 2 pol·linitzador
  • Foto 3 pol·linitzador