935814677
Oficina: C5/1126

Sóc doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona, i actualment sóc investigadora al CREAF on estudio l'efecte dels ambients urbans en les dinàmiques metapoblacionals. Des de juny de 2022 sóc professora Lector Serra Húnter de la Universitat de Barcelona.

Com a investigadora en Ecologia, treballo l'efecte dels entorns urbanitzats en la dinàmica poblacional de diferents espècies en funció dels seus atributs. L'increment previst de zones urbanitzades provocarà un augment de les distàncies funcionals i la disminució de la connectivitat biològica entre les poblacions, reduint-ne així la supervivència. La meva recerca se centra en aquests efectes i en com els diferents graus de zones verdes a les àrees metropolitanes podrien millorar la persistència i la viabilitat de les poblacions. També treballo en el paper dels esdeveniments climàtics extrems sobre la dinàmica de les poblacions i les adaptacions d'espècies a la Universitat de Reading des del 2019 (projecte Marie Skłodowska Curie H2020-MSCA-IF-2017 795890 EXTINCT). Anteriorment, he treballat en ecologia del comportament a la Universitat de Barcelona i en dinàmiques poblacionals a baixes densitats, per provar hipòtesis sobre els rols de la compensació i la depensació (també coneguts com a efectes Allee), a la Universitat d'Aberdeen (Marie Curie FP7-PEOPLE -2011-IEF 300288 (Project Depensation).