935813355
Oficina: C5b/-112

Sóc doctor en Ecologia Terrestre per la UAB, llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (2004) amb un màster en Ciències del Sòl per la Universitat de Lleida (2008). Membre actiu de la Institució Catalana d’Estudis Agraris, de la Sociedad Española de Ciencias del Suelo i de la Society for Ecological Restoration.

La meva recerca se centra en l’ecologia de la restauració i la rehabilitació de sòls degradats. A nivell de transferència tecnològica i de coneixement treballo en el desenvolupament d’eines per al seguiment i l'execució del procés de restauració, així com en el disseny de noves tècniques per a la creació de tecnosòls.

Per altra banda, estic especialitzat en la valorització de residus orgànics en rehabilitació de sòls. En aquest àmbit hem desenvolupat un sistema de gestió ambiental de les aplicacions de fangs de depuradora en restauració, que garanteix la correcta aplicació d’aquests residus en la recuperació de sòls. Aquesta eina s'està utilitzant actualment tant per l'Admnistració competent com per les empreses que realitzen aquest tipus d'aplicacions.

Des del 2015 formo part del grup de treball sobre restauració d'activitats extractives, que té com a objectiu fixar les bases d'un nou marc normatiu català en aquesta matèria.

 

Àrees de recerca

Protecció de sòls, restauració ecològica, restauració de pedreres, valorització de residus orgànics, tecnosòls, teledetecció ambiental.