Sóc llicenciada en Ciències Forestals i Ambientals (2003) i Doctora en Sistemes de Cultius, Ciències Forestals i Ambientals (2007) per la Universitat de Basilicata (Potenza, Itàlia), treballant en el grup de Marc Borghetti. Durant el meu doctorat vaig passar un any (2005-2006) al Paul Scherrer Institute a Suïssa, treballant amb Rolf Siegwolf i Matthias Saurer, on em van presentar al meravellós món del carboni estable (13C), oxigen (d18O) i els isòtops de nitrogen (d15N) i la seva aplicació en estudis de fisiologia i ecologia d'arbres forestals. Des de llavors, he estat utilitzant isòtops estables per traçar i enllaçar el carboni, el nitrogen i el cicle de l'aigua en els diferents ecosistemes forestals.

De 2009 a 2012 em vaig unir al grup de Maurizio Mencuccini a l'Escola de Geociències (Universitat d'Edimburg, Regne Unit) amb la beca Fellow Internacional Newton que finança la Royal Society, l'Acadèmia Britànica i la Reial Acadèmia d'Enginyeria. He investigat els efectes de la deposició de nitrogen sobre l'eficiència de l'ús de l'aigua dels arbres i el cicle del nitrogen mitjançant una combinació de la manipulació experimental amb les observacions al llarg d'un gradient de la deposició de nitrogen de l'ambient al Regne Unit (en col·laboració amb col·legues de la CEH, Forest Research i NERC Isotope Geosciences Lab al Regne Unit i la Universitat de Purdue als EUA). A part de l'aplicació de la tècnica dels isòtops triple ('d13C, d18O i d15N) en anells dels arbres, vaig indagar en les anàlisis del d15N en NH4 i NO3 i de la ratio d18O/d17O en NO3 de la precipitació i escorrentia de l'aigua recollida en quatre boscos del Regne Unit en els nivells contrastants de la deposició de nitrogen ambient, per tal d'avaluar les interaccions entre el nitrogen atmosfèric i les copes dels arbres. Durant el meu postdoctorat a Edimburg també estava involucrada en l'expedició Jacaré organitzada per diverses institucions acadèmiques al Regne Unit, Austràlia, Estats Units i Perú. L'objectiu del projecte era connectar la química de les copes dels arbres, la fisiologia, la composició i la funció amb més trams de l'Observatori Carnegie Airborne per als boscos tropicals al Perú. Això em va donar la gran oportunitat de treballar en els tròpics i participar a un intens treball de camp durant el qual es van recollir les dades sobre l'intercanvi de gas entre les fulles i els trets dels llocs a les terres baixes de l'Amazònia fins 3300 metres d'altitud amsl als boscos humits tropicals d'Andes, al Perú.

De 2013-2016 vaig creuar l'oceà per unir-me a Scott Ollinger i el grup d'Heidi Asbjørnsen al Centre d'Investigació de Sistemes de la Terra (Universitat de New Hampshire, Universitat de New Hampshire, EUA) com a investigadora associada postdoctoral. Vaig treballar en un projecte finançat per la NASA, adraçat a l'estudi dels canvis durant les dues últimes dècades de l'eficiència de l'ús de l'aigua en relació amb el nitrogen, la disponibilitat d'aigua i la biodiversitat vegetal d'11 boscos de l'AmeriFlux als EUA. El projecte inclou una combinació de tècniques que s'apliquen a l'arbre a nivell de paisatge, incloent el 13C foliar i dels anells dels arbres, 18O, flux de carboni i aigua estimats a partir de la tècnica de covariància de les turbulències (EC de l'anglès) en dades de teledetecció. La meva contribució al projecte va ser comparar i conciliar dues escales d'investigacions (arbres i els ecosistemes) i dos dels mètodes més utilitzats per avaluar l'eficiència en l'ús d'aigua (13C i EC). L'últim any del meu postdoctorat vaig visitar durant dos mesos a Annie Desleauries i al Dr. Sergio Rossi a la Universitat del Quebec a Chicoutimi (Canadà) per aprendre la tècnica d'anàlisi de xylogenesis. L'estudi (encara en curs) apunta a fer una ullada més de prop a la dinàmica de la formació de l'anell anual per comprendre millor l'absorció de carboni a nivell de copa i l'assignació de carboni a la tija.

Des de juny de l'any 2016 m'he unit al CREAF gràcies a una beca Marie Curie dins el MSCA RI (panell de reintegració), el qual ha permès que torni a les meves arrels mediterrànies per treballar en un projecte molt emocionant, el NITRIPHYLL. El projecte té com a objectiu explorar la transformació del nitrogen de la copa que ocorre a la filosfera, mitjançant la combinació de i) els isòtops estables en NO3 i NH4 en l'aigua del bosc per quantificar el nitrat procedent de la nitrificació de la copa, i ii) les tècniques de proteo-genòmica per caracteritzar les comunitats microbianes albergades en copes dels arbres responsables. Estic prenent en estudi els boscos de faig i pi roig al llarg d'un ampli gradient climàtic i de deposició de nitrogen dins de la xarxa europea de boscos ICP.