935814040
Oficina: C5b/046

Doctora en Ecologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de febrer de 2022 és la coordinadora tècnica del Programa Severo Ochoa del CREAF, a més d'estar vinculada al centre des de fa uns quants anys com a investigadora. Entre d'altres, ha sigut la responsable tècnica del projecte europeu Polyfarming, vinculat al programa Life y coordinat pel CREAF. També ha participat al projecte Interreg Open2Preserve, centrat en àrees de pasturatge en zones de muntanya, a la facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat professora adjunta a la mateixa facultat durant més de 5 anys, i també ha estat responsable d'iniciatives de la Xarxa de Custòdia del Territori.

Interessos

Animal and food science