935814673
Oficina: C5/1108

Sóc Doctor en Ciències Biològiques, llicenciat en Farmàcia, llicenciat en Ciències Químiques, màster en Ecología Terrestre i màster en Anàlisi Química. Les meves principals línies d'investigació són la biogeoquímica, els impactes del canvi global sobre el funcionamient i estructura dels ecosistemes, l'ecologia estequiomètrica, l'ecometabolòmica i les anàlisis de "Big data" dels camps anteriors.

He publicat més de 110 articles a revistes indexades al ISI of Science i més de 60 en altres revistes i en capítols de llibres. També sóc editor de Global Change Biology i Plant and Soil.

Interessos

Ecologia química ecotoxicologia i metabolòmica, Reserves i fluxos de carboni i nutrients als ecosistemes terrestres, Interaccions entre espècies

Desenvolupament de tècniques analítiques en l’àmbit de la metabolòmica, Desenvolupament de metodologies d’estudi integral de les relacions ecològiques a través d’anàlisis estequiomètrics i metabolòmics, Desenvolupament de mapes de balanços de nutrients a escala global