935814040
Oficina: C5b/046
  • 1992. Doctor en Biologia. Universitat de Barcelona.
  • 1992-1994. Professor Associat. Universitat de Barcelona.
  • 1994-1996. Investigador Postdoctoral. Bee Biology & Systematics Laboratory, USDA-ARS, Logan, Utah.
  • 1997-2001. Investigador Associat. Bee Biology & Systematics Laboratory, USA-ARS, Logan, Utah.
  • 2001-2003. Investigador Professor Associat. Utah State University, Logan, Utah.
  • 2003-2007. Investigador Ramón y Cajal. Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Des de 2007. Investigador. CREAF, Bellaterra.

 

LÍNIES DE RECERCA

Interaccions planta-pol·linitzador. M’interessa entendre quins són els atributs biològics de flors i pol·linitzadors que determinen l’estructura de les xarxes planta-pol·linitzador. També estic estudiant la relació entre l’estructura d’aquestes xarxes i la funció de la pol·linització. Col·laboradors: A. Rodrigo (CREAF).

Interaccions hoste-parasitoid. Estic estudiant l’estructura de les xarxes tròfiques hoste-parasitoid i la seva variabilitat espacial i temporal, fent servir les abelles i vespes que nidifiquen en cavitats pre-establertes com a sistema d’estudi. Col·laboradors: A. Rodrigo (CREAF), X. Arnan (Universitat Federal de Pernambuco).

Evolució de la morfologia floral. Estic col·laborant amb col·legues d’Andalusia en una sèrie d’estudis destinats a  entendre el paper dels  pol·linitzadors en l’evolució de la morfologia floral en el gènere Erysimum (Brassicaceae). Col·laboradors: J.M. Gómez (CSIC, Almería), F. Perfectti (Universitat de Granada).

Comunitats de pol·linitzadors. Estic estudiant l’efecte dels factors locals (recursos florals i de nidificació) i de paisatge (tipus d’hàbitat, fragmentació) en la distribució espacial de les comunitats de pol·linitzadors, tant en ambients naturals com agrícoles. Col·laboradors: A. Rodrigo (CREAF), X. Arnan (Universitat Federal de Pernambuco), A.M. Klein (Universitat de Freiburg), N. Blüthgen (Universitat de Darmstadt), P. Hambäck (Universitat de Stockholm), G. Alins (IRTA, Lleida).

Pol·linització de conreus. Una bona part de la meva recerca s’ha centrat en el desenvolupament de mètodes de cria i gestió de poblacions d’abelles solitàries (Osmia i Megachile) per a pol·linitzar fruiters i alfals, respectivament. Continuo treballant en aquesta línia. Col·laboradors: W.P. Kemp (USDA-ARS, Fargo, North Dakota).

Ecotoxicologia d’abelles. Estic investigant els efectes letals i subletals dels productes agroquímics sobre les abelles. Soc membre del grup de treball de la  ICPPR que està desenvolupant protocols d’avaluació de risc per abelles solitàries (Osmia). Col·laboradors: F. Sgolastra (Universitat de Bologna).

Ecofisiologia del cicle de vida en abelles solitàries. Estic estudiant l’ecofisiologia d’Osmia i Megachile durant el desenvolupament i la diapausa. L’objectiu final és entendre com el canvi climàtic pot afectar la fenologia i la dinàmica de poblacions d’aquestes abelles. Col·laboradors: W.P. Kemp, G.D. Yocum, J.P. Rinehart (USDA-ARS, Fargo, North Dakota), F. Sgolastra (Universitat de Bologna).

Inversió parental. M’interessa entendre com les abelles solitàries del gènere Osmia distribueixen els recursos alimentaris entre la seva descendència, i com aquestes decisions afecten la proporció de sexes, la mida corporal, la supervivència i la fitness.