935868087
Oficina: C5b/150

Enginyer del medi natural per la Universidad Politécnica de Madrid, també amb un M.Sc. en ecologia terrestre per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Des de la tardor del 2021 sóc investigador doctoral del CREAF i la UAB. La meva àrea d'especialització i de recerca se centra en les alteracions antropogèniques del cicle de nutrients.

La meva recerca té com a objectiu desxifrar els canvis causats per les persones sobre els cicles de nutrients i les conseqüències que tenen sobre la seguretat alimentària, la salut humana i els ecosistemes. Per això, treballo amb bases de dades globals amb la major resolució temporal possible de diferents aportacions antròpiques de nutrients, com a fertilitzants inorgànics.