935814667
Oficina: C5/1088

Soc Llicenciat en Biologia (Universitat Autònoma de Barcelona, 1989) i Màster en Gestió Ambiental (Yale, 1991 i UAB, 2010). Sóc investigador del CREAF des de l'any 1995.

La meva recerca se centra en el disseny i desenvolupament de Sistemes d'Informació aplicats a la gestió ambiental, en especial en les àrees protegides, i en la modelització de la biodiversitat i l'anàlisi de la seva protecció. Dirigeixo i coordino projectes de desenvolupament d'eines informàtiques aplicades a diversos àmbits de gestió ambiental, per exemple, gestió del patrimoni natural, àrees protegides, bases de dades de biodiversitat i georeferenciació de materials biològics.

He participat i participo en projectes de recerca europeus i estatals (ex: DAISIE, MONTES, Dormant) i en contractes de l'administració pública. Soc docent en el Màster en Teledetecció i SIG impartit pel CREAF-UAB i he participo en d'altres màsters i postgraus d'universitats catalanes i espanyoles.

 

Interessos

Biogeografia, Conservació de la biodiversitat, Sistemes d'Informació

Geodatabases, Sistemes d'Informació