OCS
Projectes nacional
Durada del projecte: 
nov. 2020 a set. 2021

L'Observatori Ciutadà de la Sequera és un projecte de ciència ciutadana que té per objectiu avançar en el millor coneixement del risc de sequera a Espanya. El projecte proposa noves eines basades en tecnologies d'informació geogràfica, aplicacions web i intel·ligència artificial, orientades a afavorir el treball deliberatiu i col·laboratiu, garantir una participació pública activa i real, millorar els processos de presa de decisions en matèria de gestió de l'aigua i de la sequera i, en definitiva, millorar el necessari diàleg entre la ciència, la política i la societat.

Introducció

L'Observatori Ciutadà de la Sequera es basa en el desenvolupament d'un geovisor web que ofereix la següent informació gràfica i cartogràfica:

  1. climàtica i estat dels embassaments;
  2. d'impactes per sequera;
  3. sobre planificació i gestió de sequeres en demarcacions hidrogràfiques i sistemes de proveïments urbans;
  4. sobre els indicadors d'exposició, sensibilitat i capacitat d'adaptació que defineixen la vulnerabilitat a el risc de sequera.

En una primera fase, l'Observatori se centra en les demarcacions de sud peninsular: Guadalquivir, Negre-Odiel-Pedres, Guadalete-Barbate i Conques Mediterrànies, amb importants afeccions per sequeres i sobre les que l'equip de treball ja compta amb una dilatada experiència . Més enllà de la informació, seguint les recomanacions de l'OCDE en matèria de política pública, l'geovisor facilitarà la consulta i la participació de la ciutadania a través d'una sèrie d'aplicacions web i intel·ligència artificial (chatbot, UserVoice i Story Maps), xarxes socials (Twitter i YouTube) i en tallers de treball per generar nou coneixement i opinions informades que millorin la qualitat de l'debat públic sobre les sequeres i la seva gestió en el futur pròxim.