Natura 2000
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
des. 2013 a des. 2014

Aplicació d’una metodologia per millorar la gestió de les àrees Xarxa Natura 2000 de Catalunya basada en la quantificació dels impactes dels canvis ambientals sobre els indicadors de la biodiversitat.

Introducció

L’objectiu del projecte és implementar una eina de suport a la gestió d’informació, planificació, seguiment i avaluació de l’estat de conservació de la Xarxa Natura 2000 (LIC i ZEPA) de Catalunya. Aquesta eina pretén integrar de forma explícita i des d’una perspectiva espacio-temporal, la informació existent sobre l’estat de conservació d’espècies i hàbitats inclosos en Directives Europees i les pressions ambientals a les quals es troben subjectes.

  • Metodologia per millorar la gestió de les àrees Xarxa Natura 2000 a Catalunya