METACC Maresme
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
nov. 2021 a des. 2023

Introducció

El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat per unanimitat la Declaració de situació d'Emergència Climàtica el març de 2021, identificant el Maresme com un territori altament vulnerable als efectes del canvi climàtic. Es compromet a actuar per a assolir els objectius de mitigació de les seves emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i a adaptar la comarca als efectes del canvi climàtic. D'entre els compromisos adoptats per la Declaració, destaca la constitució d'una Mesa de Treball per l'Adaptació al Canvi Climàtic (METACC). Es tracta d'una eina de participació, en què es pretén comptar amb representació de l'àmbit científic, la societat civil, els agents econòmics i l'administració per identificar les prioritats d'actuació davant els escenaris climàtics que es plantegen.

Amb la col·laboració del CREAF, es posen en pràctica enfocaments d'innovació en la governança, aportant conceptes i metodologies per al desenvolupament dels procés de desplegament de la METACC. En el primer any es va analitzar l'Estratègia de Mitigació i Adaptació per la Comarca del Maresme amb el suport d'un comitè científic, que va permetre identificar co-beneficis entre mesures, riscos associats i aportar exemples i estudis de referència. El segon any es van plantejar aquestes mesures a cada un dels Ajuntaments de la Comarca, buscant sinergies amb les prioritats i necessitats locals. Després d'haver-se integrat tots els resultats obtinguts, el Consell Comarcal ha aprovat l'Estratègia. Actualment, s'està treballant per a constituir una Agència del Canvi Climàtic del Maresme per a acompanyar el procés d'implementació amb un horitzó 2030.

Comitè científic

  • METACC Maresme